Predaj filtračných mechov, vložiek, podľa špecifikácie.

Prečo meniť filtre:

Filtre sú spotrebný materiál, ktorý vyžaduje patričnú pozornosť a údržbu. Je to zberač všetkých nečistôt, pre ktoré je ten, či onen filter určený. Filtre po zanesení nie len stratia svoj význam, ale ich pórovitosť je temer nulová pre potrebu úniku vzduchu, resp. jeho očistenia. Periodicita výmeny záleží od hrúbky filtra a média, ktoré filtruje.

Priemyselné filtre zo strojov je nevyhnutné meniť pre ochranu rezných a brúsnych nástrojov.

Klimatizačné filtre, je nevyhnutné meniť hlavne zo zdravotných dôvodov.

Iné druhy filtrov z preventívnych dôvodov, aby sa nepoškodila iná technológia pri výrobnom, či inom procese.