Termoizolačné materiály

Trh termoizolačných materiálov pre vysoké teploty je v neustálom pohybe. S ohľadom na životné prostredie a pravidlá ochrany zdravia pri práci sú požiadavky vyššie a vyššie. Dopyt po kvalite a trvácnosti materiálov s pomerom k cene rastie. Vývoj izolačných materiálov na trhu, orientujúcich sa na rôzne vysoké štandardy, môže prinášať klientom problémy pri hľadaní najvhodnejších materiálov, ktoré by spĺňali ich potreby, zo širokého spektra ponúkaných na celom svete.

Ako nezávislí odborníci termoizolačných materiálov, Vám predkladáme súhrnnú analýzu pre riešenie všetkých Vašich “izolačných problémoch”. Na základe Vašej požiadavky Vám pripravíme technicko-obchodnú ponuku. Nákup a dodávku príslušných výrobkov Vám zaručujeme v krátkom časovom horizonte prostredníctvom našej spoločnosti RILLEX,s.r.o., ktorá disponuje vlastným skladom a udržiava zásobu špeciálnych izolačných materiálov.

Našim klientom môžeme pomôcť pri predchádzanie rizík; znížiť svoje náklady na energiu s použitím nášho riešenia! Nájdete u nás optimálny pomer ceny a výkonu s použitím našich relevantných trhových skúseností a celosvetovými kontaktmi.